Organisaties

Onderzoekseenheden

Onderzoekers aan de UGent kunnen zich organiseren in tijdelijke of vaste samenwerkingsverbanden voor onderzoek (SVO) binnen of over vakgroepen heen.
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Faculteit Wetenschappen
Faculteit Wetenschappen
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen