Onderzoekseenheid

Instituut voor PlantenBiotechnologie voor Ontwikkelingslanden

Acroniem
IPBO
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Biotechnology for agricultural, forestry, fisheries and allied sciences not elsewhere classified
Omschrijving
"Moderne Plantenbiotechnologie houdt veel van de mogelijke oplossingen voor duurzame landbouw- en industriële systemen. Echter, het omzetten van deze belofte in praktijk in minder ontwikkelde regio's zal vereist een gezamenlijke inspanning in opleiding in-- en toegang tot--de nieuwste technologische ontwikkelingen en het ontwerpen van effectieve bioveiligheid en regulerende mechanismen. IPBO draagt bij aan bewustwording en capaciteitsopbouw door middel van kennisoverdracht in technologieën, internationale regelgeving en intellectuele-eigendomsrechten en de bevordering van innovatieve onderzoek gericht op de behoeften van de ontwikkelingslanden. IPBO is een initiatief van Marc Van Montagu aan de Universiteit Gent en wordt ondersteund door de Vlaamse regering. Haar missie is het bevorderen van de overdracht van technologie en kennis voor duurzame agro- en agro-industriële ontwikkeling."