Onderzoekseenheid

Cel Begeleiding Karkasclassificatie

Acroniem
CBKc
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production not elsewhere classified
Omschrijving
De Cel Begeleiding Karkasklassificatie (CBKc) werd in 1999 opgericht met als doel de externe partijen die betrokken zijn bij de classificatie van runder- en varkenskarkassen in de Vlaamse slachthuizen wetenschappelijk en wat betreft opleiding te ondersteunen. De CBKc behoort tot de Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie, Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent. De activiteiten uit te voeren door de CBKc zijn vastgelegd door de Vlaamse Overheid en opgenomen in de geldende wetgeving omtrent karkasclassificatie.