Onderzoekseenheid

Gents Instituut voor Europees Recht

Acroniem
GELI
Duurtijd
23-06-2019 → Lopend
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • European law
Omschrijving
Het Gents Instituut voor Europees Recht verricht wetenschappelijk onderzoek naar juridische ontwikkelingen in het EU-integratieproces. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan het recht van de EU externe betrekkingen. Dit omvat verschillende vraagstukken betreffende de rol van de EU als een internationale juridische actor, verticale en horizontale bevoegdheidsverdeling, analyses omtrent de bilaterale en multilaterale relaties tussen de EU en derde landen of internationale organisaties en de juridische dimensie van beleidsdomeinen zoals uitbreiding en het Europees nabuurschapsbeleid. Daarnaast behoren ook andere domeinen van EU recht, zoals institutioneel en constitutioneel recht, interne markt en mededingingsrecht tot de onderzoeksagenda.