Onderzoekseenheid

Gents Centrum voor Boeddhistische Studies

Acroniem
GCBS
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Study of Buddhism
Trefwoorden
Hedendaags Middeleeuwen Azië Verre Oosten Regiostudies Geschiedenis Interculturaliteit Religie Chinees Japans Oosterse talen Sanskrit Veldonderzoek Iconografie en beeldanalyse Taal- en tekstanalyse
Omschrijving
Het Gents Centrum voor Boeddhistische Studies (GCBS), het eerste academische centrum voor boeddhistische studies in België, werd in 2007 opgericht aan de Universiteit Gent binnen het Departement Talen en Culturen. Het boeddhologisch onderzoek in Gent zet een lange traditie van expertise voort die teruggaat tot het begin van de 20e eeuw, met het werk van Prof. Dr. Louis de La Vallée Poussin (1869-1938). Sindsdien hebben onderzoekers met veel enthousiasme een brede waaier van boeddhologische domeinen verkend, en vandaag zijn GCBS-leden en geaffilieerden betrokken bij diverse interdisciplinaire en zeer gespecialiseerde onderzoeksprojecten. De GCBS bevordert het onderzoek en de studie van filosofische, doctrinaire en sociaal-culturele aspecten van Aziatische boeddhistische tradities. We richten ons in het bijzonder op Abhidharma, Vinaya en boeddhistische taalkunde, maar ook op boeddhistische filosofie, Chan boeddhisme en materiële cultuur. Als internationaal forum organiseert het GCBS lezingenreeksen en symposia - platforms voor de presentatie en uitwisseling van onderzoeksmethoden en bevindingen. Via initiatieven zoals de 'Permanente Educatie in Boeddhisme' (open voor iedereen die een M.A. heeft), streven we ernaar om het academisch discours breed toegankelijk te maken en het publiek te informeren over actuele trends in boeddhologisch onderzoek. Het GCBS legt sterk de nadruk op samenwerking met andere instellingen en heeft vele bilaterale overeenkomsten en Socrates-programma's in het buitenland opgezet.