Onderzoekseenheid

Ghent Centre for Slavic and East European Studies

Acroniem
GCSEES
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Other slavic languages
    • Russian language
    • Literatures in Russian
    • Other slavic literatures
Omschrijving
Het Ghent Centre for Slavic and East European Studies (GCSEES) werd opgericht om de verschillende invalshoeken van het onderzoek van de leden Slavistiek van de vakgroep Talen en Culturen te coördineren en heeft als bedoeling om het Slavische onderzoekin Gent beter zichtbaar te maken voor een breed academisch publiek van Slavisten. Het onderzoek met betrekking tot Slavische en Oost-Europese thema's richt zich op vier ruime onderzoeksgebieden: (1) Balkanstudies, (2) etnolinguïstiek en folklore, (3)Palaeoslavica (middeleeuwse en premoderne Slavische taal- en tekststudies) en (4) studies naar moderne Russische literatuur.