Onderzoekseenheid

Oost-Aziatische cultuur in perspectief: identiteit, historisch bewustzijn, moderniteit

Acroniem
EACP
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Asian history
    • Other Asian literatures
Omschrijving
De onderzoeksgroep East Asian Culture in Perspective: Identity, Historical Consciousness, Modernity (EACP) heeft als doel om gevestigde begrippen als geschiedenis, cultuur, traditie, of “het klassieke" theoretisch in te bedden en in perspectief te plaatsen. Deze re-conceptualisering helpt om conceptuele tekortkomingen en blinde vlekken te overwinnen die het gevolg zijn van belangrijke paradigmatische verschuivingen in de intellectuele en wetenschappelijke debatten in en over Azië. Denk bijvoorbeeld aan de postmoderne en postkoloniale kritiek op de "grote verhalen" en "Eurocentrische" standpunten en opvattingen over historische verandering en de nadruk op nationale identiteit en culturele diversiteit.