Onderzoekseenheid

Stochastische Modellering en Analyse van CommunicatieSystemen

Acroniem
SMACS
Duurtijd
01-01-1990 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Modelling not elsewhere classified
    • Other computer engineering, information technology and mathematical engineering not elsewhere classified
Omschrijving
De onderzoeksgroep Stochastische Modellering en Analyse van CommunicatieSystemen (SMACS) behoort tot de vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking (TELIN-EA07) van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. De groep bestrijkt ongeveer het volledige spectrum van wetenschappelijk onderzoek in dit vakgebied, gaande van zeer fundamenteel theoretisch werk in het domein van de stochastische modellering in het algemeen en de (discrete-tijd) wachtlijntheorie in het bijzonder, tot meer toepassingsgerichte onderwerpen i.v.m. de prestatie-analyse van allerlei ingenieurssystemen die stochastisch gemodelleerd kunnen worden, zoals onder meer telecommunicatienetwerken, productiesystemen, gezondheidssystemen, enz. Het betreft onder meer volgende onderzoekslijnen: Fundamenteel theoretisch: - algemene wachtlijntheorie - discrete-tijd-wachtlijntheorie - modellering met Markovketens - modellering met probabiliteitsgenererende functies - nieuwe paradigmata voor de karakterisering van het serviceproces in wachtlijnmodellen - wachtlijnsystemen met variabel aantal servicestations - wachtlijnmodellen met innoverende populatie-afhankelijke bedieningsmechanismen - wachtlijnmodellen met ongeduldige klanten - wachtlijnsystemen met deadlines - schedulering in wachtlijnsystemen - gezamenlijke analyse van meerdere wachtlijnsystemen - wachtlijnsystemen met meerdere types klanten - "class clustering" en "global FCFS" in multiclass bedieningssystemen - multiclass-wachtlijnmodellen met alternerende bedieningen en/of prioriteiten - wachtlijnsystemen met onderling afhankelijke aankomstprocessen Toegepast onderzoek: - ontwerp en analyse van generieke (Markoviaanse) trafiek- en buffermodellen voor communicatiesystemen - optische bufferstructuren en schakelsystemen - schedulering en golflengteconversie bij OPS/OBS systemen - trafiekaspecten van "cognitive radio" - analytische studie van packet loss en packet delay (variation) in buffers voor 5G - patiëntenplanning en resource-optimalisatie in de geneeskunde - modelleren van call centra en logistieke verdeelcentra - analyse van technieken voor data backup schedulering - analyse van "generalized processor sharing" schedulering