Onderzoekseenheid (SVO)

Leren en Impliciete Processen Lab

Acroniem
LIP lab
Coördinator
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Cognitive processes
    • Learning and behaviour
    • Motivation and emotion
Omschrijving
De liplab heeft tot doel te onderzoeken hoe en onder welke voorwaarden fundamentele psychologische verschijnselen zoals leren en evaluatie plaatsvinden. Een beter begrip van deze fenomenen kan enorme praktische gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor ons begrip van psychopathologie en consument gedrag.