Onderzoekseenheid

Studie van de poëzie

Acroniem
POWEZIE
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Contemporary literature
    • Early modern literature
    • Medieval literature
    • Modern literature
Trefwoorden
Literatuurwetenschap
Omschrijving
De onderzoeksgroep POWEZIE positioneert zich als een academisch expertisecentrum dat zich toelegt op de wetenschappelijke studie van poëzie in transnationaal en transhistorisch perspectief. In het Vlaamse academische landschap zijn inzake de specifieke genrestudie geen andere vergelijkbare groepen actief. Aan de UGent worden in de bachelor- en masteropleiding letterkunde studenten opgeleid in het domein van de poëziestudie en ook in de master-na-master Literatuurwetenschappen participeert de UGentin het opleidingsonderdeel Theorie van de poëzie. Op het gebied van onderzoek promoot de UGent doctoraatsonderzoek over moderne en historische letterkunde (met relatief beperkte aandacht voor poëzie). In dat opzicht beschikt de UGent, niet uitsluitendop het gebied van de moderne letterkunde, over een unieke positie die via de onderzoeksgroep over de grenzen van afdelingen en vakgroepen heen zichtbaar wordt gemaakt. De groep bundelt krachten, inzichten en expertises. Ook externen, collega’s van binnen- en buitenlandse universiteiten, worden uitgenodigd om te participeren.