Onderzoekseenheid

Afdeling Mobiliteit & Ruimtelijke Planning

Acroniem
AMRP
Duurtijd
01-10-1992 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Development planning and policy
  • Social differentiation, stratification and social mobility
  • Geography of mobility and transportation
 • Engineering and technology
  • Transport planning
  • Environmental and sustainable planning
  • Housing markets, development, management
  • Urban and regional planning policy, instruments and legislation
  • Urbanism and regional planning
  • Urban and regional design, development and planning not elsewhere classified
  • Water resources management
  • Geospatial information systems
  • Surveying
Omschrijving
De Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP) is één van de units van de vakgroep Civiele Techniek. AMRP is een multidisciplinaire en internationaal georiënteerde onderwijs-onderzoeksgroep gericht op adaptieve ruimtelijke planning en co-evolutie, in relatie tot nieuwe ruimtelijke opgaven, zoals burgerinitiatieven, coöperatieve vormen van stadsontwikkeling, duurzame mobiliteit, woonstijlen, erfgoed, economische concurrentiekracht, klimaatverandering, gezondheid, open ruimte, energietranslatie, en de governance van complexe ruimtelijke transformatieprojecten. Onderzoek gebeurt vanuit de actor-relationele benadering, waarbij zowel burgers, bedrijven als overheden wordengezien als proactieve stakeholders in ruimtelijke transformaties.