Onderzoekseenheid

Onderzoeksgroep Nematologie

Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal systematics and taxonomy
Omschrijving
De Nematologie research unit heeft meer dan 80 jaar ervaring in nematological onderzoek. Momenteel richten we ons op taxonomie, fylogenie, morfologie en biologie van nematoden van natuurlijke en agrarische ecosystemen, met inbegrip van free-living, plant-parasitaire, virus-vector, facultatively parasitaire, en Entomopathogene nematoden. Scherpstellen vanaf de ruggengraat van nematode fylogenie aan soorten afbakening, integreren wij in een traditie van licht-microscopie en ultrastructurele morfologie moleculaire benaderingen. We organiseren ook de International Master of Science in Agro- en Environmental Nematology (IMANEMA). Dit masterprogramma is wereldwijd uniek en richt zich op landbouw agrarische en milieuaspecten van nematologie. De voornaamste doelstellingen van het programma zijn verspreiding van kennis over nematoden, hun effecten op gewassen, duurzame landbouwmethoden te implementeren en de productiviteit van de landbouw te verbeteren