Onderzoekseenheid

Instituut voor Internationaal Privaatrecht

Duurtijd
05-09-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • International private law
Omschrijving
Het Instituut voor Internationaal Privaatrecht wil: (1) de kennis van en de vertrouwdheid met het internationaal privaatrecht verhogen; (2) met fundamenteel en maatschappelijk relevant onderzoek bijdragen aan de verdere ontwikkeling van dit rechtsdomein en de kritische evaluatie ervan. De centrale onderzoekslijn is 'Personen en Families over de grenzen heen'. Het Instituut geeft het tweetalig 'Tijdschrift@ipr.be / Revue@dipr.be' uit en stelt een databank rechtspraak ter beschikking. Het Instituut maakt deel uit van het Cross-Border Legal Studies Network.