Onderzoekseenheid

Centrum voor InterProfessionele Samenwerking in Onderwijs, Onderzoek en Praktijk

Acroniem
IPC-ERP UGent
Duurtijd
16-11-2021 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Other health sciences not elsewhere classified
Omschrijving
Het expertisecentrum inzake interprofessionele samenwerking in gezondheidszorg en welzijn coördineert onderzoek over interprofessionele samenwerking in relatie tot de processen die zich afspelen op het niveau van de professional (bv. Identiteitsvorming en welzijn), op niveau van het team (bv. Teamwerking, normen en waarden) als op het niveau van de zorgvrager/cliënt/patiënt (bv. kwaliteit van zorg, gezondheid). Het centrum voert hoogstaand onderzoek uit zowel op fundamenteel als toegepast vlak, met het oog op het optimaliseren van onderwijs voor zorg en welzijnsprofessionals alsook interprofessionele samenwerking in de praktijk.