Onderzoekseenheid

Group for Early Modern Studies

Acroniem
GEMS
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Early modern history
    • Early modern literature
Trefwoorden
15de eeuw 16e eeuw 17e eeuw 18e eeuw Middeleeuwen Kunst Gender Geschiedenis Interculturaliteit Literatuurwetenschap Muziek Wijsbegeerte en filosofie Religie Theater- en podiumkunsten Iconografie en beeldanalyse Taal- en tekstanalyse
Omschrijving
Het onderzoek van de Group for Early Modern Studies (GEMS) wordt gekenmerkt door zijn focus op de vroegmoderne periode en door een gedeelde zorg voor methodologische reflectie. Centraal in dit opzicht is de historische spanning die kan worden vastgesteld tussen bestudeerde vroegmoderne fenomenen en het laatmoderne theoretisch kader dat het onderzoek kenmerkt. De historische relatie tussen het object van onderzoek en de methode van onderzoek is een van de centrale bekommernissen van de onderzoeksgroep.