Onderzoekseenheid

Onderzoeksgroep Ruimtelijke bodeminventarisatietechnieken

Acroniem
ORBit
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geoarchaeology
    • Soil sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
Omschrijving
"ORBit vertegenwoordigt een enthousiast team (Zie medewerkers)verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en wetenschappelijkedienstverlening, op de ruimtelijke inventaris van bodem kenmerken terondersteuning van een breed scala van toepassingen. Sinds 2014 is ORBiteen associate partner van het Oostenrijkse Ludwig Boltzmann Instituutvoor archeologisch prospectie en virtuele archeologie en een partner vande Europese verbeteren stortplaats Mining Consortium (EURELCO).Onze onderzoeksgroep is lid van hetonderzoeksplatform 'Natuurlijkehoofdstad' van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan deUniversiteit Gent. Onze expertise omvat (Zie diensten) - mobiele proximale bodem sensor configuraties voor deniet-destructieve onderzoek van bodemkarakteristieken.-Geofysische prospectie technieken voor geoarcheological en milieutoepassingen.- geostatististische interpolatie en simulatie technieken.-Sampling strategie voor pedologische doeleinden.-GIS technieken voor de signaalverwerking van metingen van de sensor."