Onderzoekseenheid

Maritiem Instituut

Acroniem
MI
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Business economics
    • International law
Omschrijving
"Het Maritiem Instituut is opgericht in 1984 met de volgende doelstellingen: 1. juridische en multidisciplinaire onderzoek met focus op de oceanen en aanverwante activiteiten (scheepvaart, havens, visserij, mariene ruimtelijke ordening...); 2. ter ondersteuning van onderwijs op het gebied van het recht van de zee, de internationale en milieurecht, de haven en de maritieme wetenschappen; 3. te organiseren workshops, conferenties en symposia; 4. om consultancy aan niet-academische actoren, zoals overheden, niet-gouvernementele organisaties en de particuliere sector.  De missie van het Maritiem Instituut volgt de missie van de Universiteit Gent, gepleegd aan onafhankelijke, hoge kwaliteit, kritisch en nieuw onderzoek, bij te dragen tot de internationalisering van onderwijs en onderzoek, en met aandacht voor maatschappelijke relevantie van onderzoek. Het Maritiem Instituut streeft ernaar om kwalitatief hoogwaardige onderzoeksresultaten door deze te publiceren in peer reviewed internationale tijdschriften en boeken. De internationalisering van onderzoek is een voor de hand liggende doelstelling, aangezien onderzoek naar het mariene milieu geen fysieke grenzen kent. Het Maritiem Instituut biedt ook een aantrekkelijke onderzoeksomgeving voor eigen onderzoekers en gastonderzoekers van de buitenlandse."