Onderzoekseenheid

Laboratorium voor Hydraulica

Acroniem
LvH
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Hydraulic structures
    • River engineering
    • Urban drainage
    • Fluid mechanics and fluid dynamics
Omschrijving
Het Laboratorium voor Hydraulica is één van de units van de vakgroep Civiele Techniek. Het werd in 1935 opgericht door Prof L.J. Tison (1895-1982). De aangepaste en gespecialiseerde laboratorium infrastructuur biedt een moderne omgeving voor zowel fundamenteel als toegepast hydraulisch onderzoekswerk. Onderzoeksactiviteiten in het Laboratorium voor Hydraulica liggen voornamelijk in de volgende velden: - Hydraulische structuren (sluizen, stuwen, vispassages, energiedissiperende constructies, bodem-en oeverbescherming, afwateringsconstructies,...) - Hydrodynamica en morfodynamica van rivieren en estuaria - Eco-hydraulica De laboratoriumfaciliteten worden ook ingeschakeld in het onderwijs op bachelor en masterniveau.