Onderzoekseenheid

Recht en Technologie

Acroniem
L&T
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Human rights law
    • Information law
Omschrijving
De snelheid waarmee en de mate waarin nieuwe technologieën worden gecreëerd, gebruikt en ingebed in de professionele en de privésfeer doen voortdurend juridische vragen rijzen. Het fundamentele onderzoek dat wordt uitgevoerd in het domein ‘Recht & Technologie’ focust op het begrijpen, interpreteren, en kritisch evalueren van (1) de juridische impact van technologie en op technologie gebaseerde of door technologie gefaciliteerde processen en gedragingen, en (2) het potentieel van technologie om juridische processen of procedures te faciliteren of te verrijken. In beide onderzoekslijnen staat een mensenrechtelijke en interdisciplinaire benadering centraal.