Onderzoekseenheid

BE4LIFE - Behavioral Economics For Life

Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Consumer psychology
    • Consumer behaviour
    • Marketing not elsewhere classified
Omschrijving
Het kenniscentrum ‘Behavioral Economics For Life’ (BE4LIFE) spitst zich toe op zowel academisch als praktijkgericht onderzoek omtrent consumptie die het welzijn van het individu en de maatschappij verhoogt zoals duurzame, gezonde en ethische consumptie. Het doel van BE4LIFE is om nieuwe gedragseconomische inzichten in welzijnsverhogende consumptie te verwerven en deze kennis wijd te verspreiden naar academici, beleidsmakers, managers, belanghebbenden, alsook het brede publiek. Door het oprichten van het kenniscentrum wordt samenwerking tussen onderzoekers uit verschillende disciplines gestimuleerd. Interdisciplinair onderzoek combineert kennis uit verschillende disciplines met verschillende inhoudelijke en methodologische expertise en laat aldus toe om een meer compleet, diepgaand en uitgebreid beeld te vormen van welzijnsverhogende consumptie, de onderliggende processen en de manier waarop gedragsverandering kan bewerkstelligd worden gebaseerd op kennis uit alle relevante domeinen. Door het combineren van inzichten uit verschillende disciplines, vakgroepen en faculteiten wordt een meerwaarde gecreëerd ten opzichte van het huidig onderzoek. De huidige kennis en expertise zijn gefragmenteerd en de samenwerking tussen de betrokken onderzoeksgroepen is sporadisch maar niet voldoende structureel. Door de bestaande kennis en expertise te bundelen en gezamenlijk verder te ontwikkelen streeft BE4LIFE ernaar om een globaal infopunt te worden waar onderzoekers en beleidsmakers informatie kunnen vinden over zowel de nieuwste academische inzichten als praktijkgerichte aanbevelingen en best practices. Ten slotte biedt het BE4LIFE kenniscentrum op maat gemaakte academisch gestoelde adviezen aan waarmee beleidsmakers in de publieke en privatesector meteen aan de slag kunnen.