Onderzoekseenheid

Antibioticadosering in dialysepatiënten

Duurtijd
20-09-2016 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Dialysis related medicine
    • Pharmacokinetics
Omschrijving
Op basis van klinische data bij dialysepatiënten worden farmacokinetische modellen opgesteld voor een reeks antibiotica. De gevalideerde modellen laten vervolgens toe om de antibioticadosering te optimaliseren en personaliseren in deze patiëntengroep.