Onderzoekseenheid

Laboratorium voor parasitologie en parasitaire ziekten

Duurtijd
22-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal immunology
    • Parasitology
    • Virology
Omschrijving
Deze onderzoeksgroep bestudeert verschillende aspecten van parasitaire infecties van diergeneeskundig, humaan en zoönotisch belang. Dit omvat de interacties van parasieten met hun gastheer, de epidemiologie, diagnose en controle (behandeling en preventie) van parasitaire ziekten en resistentie tegen antiparasitaire geneesmiddelen.