Onderzoekseenheid

Onderzoeksgroep Ontwikkelingsdiversiteit

Acroniem
RIDDL
Duurtijd
01-10-2009 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Neuroimaging
  • Psychopathology
  • Developmental neuropsychology
  • Social and emotional development
  • Cognitive processes
Omschrijving
"De Onderzoeksgroep Ontwikkelingsdiversiteit verricht voornamelijk fundamenteel onderzoek naar de ontwikkelingstrajecten van autisme, ADHD, leerstoornissen en van prematuur geboren kinderen. Deelnemers zijn (jonge) kinderen, adolescenten en volwassenen wat de mogelijkheid biedt om een ontwikkelingsdimensie in rekening te brengen. Dit fundamentele onderzoek draagt bij tot psychologische theorievorming en heeft implicaties voor diagnose en interventie. Daarnaast is er een specifieke focus op psychofysiologisch (EEG/ERP/fMRI/fNIRS) onderzoek. De onderzoeksgroep neemt ook deel aan transnationale studies over psychologische interventies, neurofysiologisch onderzoek bij baby's, screening van autisme en genetica."