Onderzoekseenheid

Researchers of European Literary Identities, Cosmopolitanism and the Schools

Acroniem
RELICS
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Comparative literature studies
Omschrijving
De onderzoeksgroep Researchers of European Literary Identities, Cosmopolitanism and the Schools (RELICS) bestudeert historische literaturen en specifiek de dynamiek die vorm geeft aan een gemeenschappelijke, Europese literaire identiteit. Deze literaire identiteit ontwikkelt zich enerzijds door de talen die een kosmopolitische status verwierven dankzij vaste schoolstructuren (Latijn, Grieks en Arabisch) en anderzijds door hun interactie met volkstalige literaturen. Vanuit een diachroon perspectief wordt naar eenheid gezocht binnen een steeds diverser literair Europa, en dit van de 1e tot de 18e eeuw. Op die manier wil RELICS de nationale grenzen overstijgen en zoeken naar een Europese literaire identiteit.