Onderzoekseenheid

Institute for International Research on Criminal Policy

Acroniem
IRCP
Duurtijd
01-01-1992 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Causes and prevention of crime
  • Correctional theory, offender treatment and rehabilitation
  • Courts and sentencing
  • Criminography and methods of criminological investigation
  • Criminological theories
  • Historical criminology
  • Police administration, procedures and practice
  • Private policing and security services
  • Punishment and criminal justice
  • Safety, prevention and police
  • Youth and life course criminology
  • Criminology not elsewhere classified
  • Criminal law
  • European law
  • Intellectual property law
  • International law
  • Legal institutions
  • Other law and legal studies not elsewhere classified
Omschrijving
Het Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP) heeft een decennialange traditie in het voeren van hoogstaand onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Het verleent advies aan beleid en praktijk en in participeert in maatschappelijke debatten. Het Instituut is geïntegreerd in de Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht van de Faculteit Recht en Criminologie van de Universiteit Gent en bestaat tien professoren en vele post-doctorale en predoctorale onderzoekers. Het IRCP is gegroeid uit een groep juristen en criminologen maar herbergt nu wetenschappers met een zeer diverse wetenschappelijke achtergrond en opleiding.. Het Instituut (en de leden ervan) adviseert op regelmatige basis nationele overheden en autoriteiten in verschillende landen (vb. België, Nederland, Colombia, Kazakhstan, Kosovo, etc.), interregionale instellingen en organisaties zoals Europol, Eurojust, Europese Commissie, Bureau voor de grondrechten van de EU (FRA), Raad van Europa, OSCE en verschillende VN organisaties. Daarnaast is het IRCP ook actief binnen verscheidene internationale werkgroepen en raden (vb. SIS II SCG, EU Article 29 subgroup on Borders, Travel and Law Enforcement, Belgische gegevensbeschermingsautoriteit…). Het onderzoek van IRCP clustert rond de volgende thema’s: Belgisch strafrecht en Belgische strafrechtsbedeling; Europees en Internationaal Strafrecht en strafrechtsbedeling; drugs; georganiseerde criminaliteit, terrorisme en corruptie; sexuele misdrijven, prostitutie en mensenhandel; jeugdcriminaliteit, jeugdrecht kinderrechten; private veiligheid en veiligheid van de staat; politie, ruimtelijke en tijdelijke clusering van veiligheid; privacy, technologie, cyber, big data en surveillance; kwetsbare groepen; en theorieën en methodes. Het IRCP heeft zeer uitgesproken kennis en wetenschappelijke expertise in onderzoeksmethodologie. Zij past in haar onderzoek de meest aangewezen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden toe. Het IRCP werkt intensief samen en deelt kennis en onderzoek met topicspecifieke kennisplatforms zoals PIXLES (Privacy, Information Exchange, Law Enforcement & Surveillance) en interdisciplinaire onderzoeksconsortia zoals IDC Crime, Criminology & Criminal Policy of het business development center i4S - Smart Solutions for Secure Societies. Verder zet het IRCP ook in op dynamische samenwerkingen met academici uit andere disciplines en experten uit beleid en praktijk. Het IRCP is een robust en tegelijk flexibel onderzoeksinstituut dat focust op onderzoek met korte en langere looptijd, op onderwijs, expertentrainingen, beleidsadvisering en ad hoc consultancy opdrachten. Het IRCP kiest voor onderzoek met relevantie voor stakeholders in beleid en praktijk.