Onderzoekseenheid

Onderzoekscentrum Vergelijkende Cultuurwetenschap

Acroniem
RCVC
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Indian languages
    • Humanities and the arts not elsewhere classified
Trefwoorden
West-Europa 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw 20e eeuw Hedendaags Azië Ethiek en moraal Geschiedenis Interculturaliteit Wijsbegeerte en filosofie Religie Vertaalkunde Nederlands Engels Frans Duits Sanskrit Comparatief Taal- en tekstanalyse
Omschrijving
Het onderzoekscentrum is voortgekomen uit het onderzoeksprogramma Vergelijkende Cultuurwetenschap, geïnitieerd door S.N. Balagangadhara aan de Universiteit Gent, België. Dit onderzoeksprogramma ontstond in de jaren 1980 uit ontevredenheid over de beschikbare beschrijvingen van en theorievorming over India en andere Aziatische culturen. Om uit te zoeken wat er mis was met deze beschrijvingen en theorieën, was het nodig om zich te wenden tot de grotere kaders die ze voortbrachten: de bestaande sociale en menswetenschappen. En dit leidde weer tot de volgende stap: het onderzoeken van de cultuur die de theoretische kaders had voortgebracht die nog steeds dominant zijn in de sociale en menswetenschappen, namelijk de westerse cultuur. Het werd al snel duidelijk dat de huidige beschrijvingen van India ons meer vertellen over de cultuur die hen voortbracht dan over de Indiase cultuur. In plaats van India te beschrijven, beschrijven ze de manier waarop de westerse cultuur een andere cultuur heeft ervaren. Dit zou geen probleem zijn als deze beschrijvingen werden genomen voor wat ze zijn - beschrijvingen van de ervaringen die mensen van de ene cultuur hebben opgedaan met een andere cultuur en samenleving. Maar dat is niet het geval. Ze worden gereproduceerd alsof het waarheidsgetrouwe beschrijvingen zijn die kennis bieden over de Indiase cultuur en samenleving. Meer in het algemeen presenteren de huidige sociale en menswetenschappen zich als kennis over mensen en hun samenlevingen en culturen. Toch heeft hun theorievorming de neiging om een Westerse culturele ervaring te verwarren met een universele menselijke ervaring en reduceert ze andere culturen vaak tot varianten van het Westen. Een van de uitdagingen is dan ook om de westerse cultuur te begrijpen door te kijken naar haar beschrijvingen van andere culturen. Een van de volgende uitdagingen is om Aziatische culturen op een nieuwe manier te begrijpen. Hoe hebben zij mensen, samenlevingen en culturen begrepen? Kan hun theorievorming nieuwe inzichten genereren die leiden tot alternatieve theorieën in de sociale wetenschappen en tot een vernieuwing van ons denken over mensen en samenlevingen?