Onderzoekseenheid

Sociale psychologie

Acroniem
SOCPSY
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Group and interpersonal processes
    • Social behaviour and social action
    • Social perception and cognition
Omschrijving
Het onderzoek van de sectie Sociale Psychologie is gecentreerd rond enkele belangrijke krachtlijnen. Ten eerste hebben we de expliciete betrachting om naast het oplossen van fundamentele en theoretische problemen, eveneens aandacht te schenken aan de maatschappelijke en toegepaste waarde van onderzoek. Ten tweede wordt sociaal gedrag bepaald door contextuele variabelen en individuele verschillen, waardoor men met beide factoren rekening dient te houden. Ten derde kiezen we voor een pluriforme benadering, wat zich vertaalt in een aanzienlijke variatie op zowel het inhoudelijke als methodologische vlak. Het onderzoek bestrijkt dan ook een substantieel aantal domeinen en maakt gebruik van experimenten, vignetten en vragenlijsten.