Onderzoekseenheid

Onderzoeksgroep Migratierecht

Duurtijd
01-10-2016 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Administrative law
    • Human rights law
    • Sociology of law
Omschrijving
De Onderzoeksgroep Migratierecht bestudeert het nationale, Europese en internationale asiel- en migratierecht op een geïntegreerde en kritische manier, met bijzondere aandacht voor mensenrechtelijke implicaties. Waar relevant wordt juridisch onderzoekverrijkt met sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden.