Onderzoekseenheid

Gents Universitair Digitaal PCR Consortium

Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Development of bioinformatics software, tools and databases
  • Quantitative genetics
 • Medical and health sciences
  • Molecular diagnostics
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary genetics
Omschrijving
Digitale PCR (dPCR) is een techniek om directe meting van nucleïnezuren (DNA en RNA) mogelijk te maken aan de hand van meer dan tienduizend herhaalde polymerase kettingreacties (PCR) op stalen van minder dan één nanoliter per staal. Aan de UGent hebben een aantal onderzoeksgroepen een pioniersrol gespeeld in het gebruik van dPCR. Het Gents Universitair Digitaal PCR Consortium is een samenwerkingsverband tussen deze onderzoeksgroepen om de huidige en toekomstige samenwerkingen rond dPCR te versterken en het gebruik van toestellen, het delen van expertise en het organiseren van cursussen en symposia te faciliteren.