Onderzoekseenheid

Centrum voor Negentiende-Eeuwse Literatuurstudie

Acroniem
CEL19
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Modern literature
Trefwoorden
19e eeuw Literatuurwetenschap
Omschrijving
De onderzoeksgroep Centrum voor Negentiende-Eeuwse Literatuurstudie (CEL19) verenigt onderzoekers met expertise in de studie van negentiende-eeuwse letterkunde uit verschillende afdelingen van de vakgroep Letterkunde. Het doel van is om samenwerkingen te stimuleren over taal- en cultuurgrenzen heen, teneinde bij te dragen tot een beter begrip van de internationale relevantie van belangrijke gebeurtenissen in de literatuur- en cultuurgeschiedenis. De groep fungeert ook als een platform voor contacten met onderzoekers in de negentiende-eeuwse literatuurstudie aan andere instellingen in binnen- en buitenland.