Onderzoekseenheid

PANU alliantieonderzoeksgroep

Acroniem
PANU
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Health promotion and policy
Omschrijving
"(1) het meten, analyseren en bepalen van de determinanten van fysieke activiteit, sedentair gedrag, motorische competentie en voeding bij verschillende doelgroepen; (2) het promoten van fysieke activiteit en gezonde voeding, alsook het reduceren van sedentair gedrag; (3) het bevorderen van motorische competentie en de kwaliteit van de lessen lichamelijke opvoeding"