Onderzoekseenheid

Onderzoeksgroep met een focus op Education, Media, Assessment, STEM & Technology

Acroniem
Edum@st
Duurtijd
28-05-2010 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Science, technology and engineering curriculum and pedagogics
  • Higher education
  • Secondary education
  • Educational technology
  • Microlevel instructional sciences
Omschrijving
Deze onderzoekseenheid richt zich op door technologie-ondersteunde instructie (elektronische leeromgevingen, het gebruik van technologische hulpmiddelen) en innovatieve instructiestrategieën en beoordelingen (bijv. peer assessment en peer feedback). Centraal in ons onderzoek staat het ontwerpen, implementeren en evalueren van leeromgevingen in authentieke klaslokalen, met een focus op de impact op motivatie, (onderzoeks)vaardigheden en kennisconstructie, evenals de vraag onder welke omstandighedendeze leeromgevingen kunnen worden geïmplementeerd, gebruikmakend van quasi-experimenteel onderzoek. In deze onderzoeksgroep wordt onderzoek uitgevoerd via multidisciplinaire teams waarin promovendi, postdoctorale medewerkers en vaste ZAP samenwerken, waardoor hun theoretische en methodologische expertise wordt samengebracht.