Onderzoekseenheid

The Inside Story. Art, Interior Design & Architecture 1750-1950

Acroniem
ThIS
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Architectural design not elsewhere classified
    • Interior design
Trefwoorden
18e eeuw 19e eeuw 20e eeuw België West-Europa Kunst Gender Geschiedenis Nederlands Engels Frans Comparatief Veldonderzoek Geografisch en kaart gebaseerd Iconografie en beeldanalyse Kwantitatief
Omschrijving
De onderzoeksgroep The Inside Story. Kunst, interieur en architectuur 1750-1950, opgericht in 2016 door Marjan Sterckx, legt zich toe op het onderzoek naar de geschiedenis van kunst, interieurs en de interieurkunsten uit de periode ca. 1750 en 1950, en met name de rol en plaats van kunst in de context van het interieur en de architectuur, vaak vertrekkend vanuit het kunstobject. Het betreft een interdisciplinaire alliantieonderzoeksgroep die onderzoekers uit de UGent en de VUB groepeert, zowel van departementen Kunstwetenschappen als Ingenieurswetenschappen. De klemtoon van het onderzoek ligt op België, weliswaar in internationale context, aangezien er nog veel waardevol doch onontgonnen onderzoekspotentieel is. Om het onderzoek naar kunst, interieur en architectuur ca. 1750-1950 in België te stimuleren, organiseert ThIS jaarlijks de Studiedag Historisch Interieur en Design in Gent. In het beleid rond onroerend erfgoed is het historisch interieur nog onderbelicht: vaak onbekend en ontoegankelijk en bijgevolg ook kwetsbaar. Door kennis- en expertise-uitwisseling kan een impuls worden gegeven aan een beter behoud van uitzonderlijke interieurs.