Onderzoekseenheid

Biochemie en Glycobiologie

Acroniem
GLYCO
Duurtijd
01-10-2002 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biochemistry
    • Plant cell and molecular biology
    • Plant developmental and reproductive biology
Omschrijving
Het laboratorium voor Biochemie en Glycobiologie bestudeert de biologische activiteiten van stress-gerelateerde eiwitten in planten. Om te overleven, synthetiseren planten kleine verbindingen en een verscheidenheid aan eiwitten. Ons onderzoek richt zich op twee belangrijke groepen stress-gerelateerde eiwitten: lectines en ribosoom-inactiverende eiwitten. Momenteel spitst het onderzoek zich vooral toe op 1) de studie van plantlectines en hun interacties met koolhydraatstructuren in de plant of op deziekteverwekker en 2) het belang van ribosoom-inactiverende planten voor de ontwikkeling van planten. Met behulp van een multidisciplinaire benadering (plantenbiochemie, moleculaire biotechnologie, celbiologie, glycobiologie) worden nieuwe strategieën ontwikkeld om planten te creëren met een betere groei- en stresstolerantie in veranderende omgevingsomstandigheden. Daarnaast draagt ons onderzoek ook bij aan het gebruik van lectines als tools voor (bio)medische toepassingen.