Onderzoekseenheid

Onderzoeksconsortium voor bodeminventarisatie, -karakterisatie en duurzaam bodembeheer

Acroniem
UGentSoilLab
Duurtijd
01-05-2020 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Methods in archaeology
 • Natural sciences
  • Biogeochemistry
  • Inorganic geochemistry
  • Geoarchaeology
  • Geophysics not elsewhere classified
  • Climate change
  • Geomorphology and landscape evolution
  • Palaeoclimatology
  • Soil ecology
  • Terrestrial ecology
  • Ecosystem services
  • Environmental chemistry
  • Environmental impact and risk assessment
  • Environmental management
  • Environmental monitoring
  • Environmental rehabilitation
  • Natural resource management
  • Carbon sequestration science
  • Land capability and soil degradation
  • Soil biology
  • Soil chemistry
  • Soil physics
  • Soil sciences, challenges and pollution not elsewhere classified
 • Engineering and technology
  • Soil mechanics
  • Sensing, estimation and actuating
  • Modelling and simulation
  • Geospatial information systems
  • Surveying
  • Geomatic engineering not elsewhere classified
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural plant production not elsewhere classified
  • Agricultural hydrology
  • Agricultural spatial analysis and modelling
  • Agricultural systems analysis and modelling
  • Agricultural technology
  • Sustainable agriculture
  • Forestry sciences not elsewhere classified
Omschrijving
Het UGentSoilLab is samengesteld uit de onderzoeksgroepen van de vroegere vakgroep Bodembeheer van de UGent (momenteel opgegaan in de vakgroep Omgeving van de UGent) en omvat dus een brede waaier aan disciplines van toegepaste bodemkunde, waaronder bodemvruchtbaarheid, bodemchemie, bodemfysica, bodembiologie, bodemaantasting en -behoud, bodemgenese, bodemvervuiling, geostatistiek, plaatsspecifiek bodembeheer. We doen onderzoek naar bodems in zowel ecosystemen met een sterke menselijke invloed (landbouw, stad) als in natuurlijke ecosystemen, in de context van voor de samenleving relevante thema's zoals duurzame gewasproductie, bodembiodiversiteit, landdegradatie, de rol van bodems in klimaatverandering (en -mitigatie).