Onderzoekseenheid

Authorship Studies

Acroniem
RAP
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Literary studies not elsewhere classified
    • Theory and methodology of literary studies not elsewhere classified
Trefwoorden
16e eeuw 17e eeuw 18e eeuw 19e eeuw 20e eeuw Hedendaags West-Europa Gender Literatuurwetenschap Media Theater- en podiumkunsten Vertaalkunde Engels Taal- en tekstanalyse Kwantitatief
Omschrijving
RAP wil de materiële omstandigheden en historische opvattingen over literair auteurschap als culturele performance opnieuw onderzoeken in het licht van recente ontwikkelingen in de theorie (en het historisch begrip van de culturele dynamiek) van auteurschap, autoriteit en agency. Het hoofddoel van het project is om de geschiedenis van concepten van auteurschap in de Britse en Amerikaanse cultuur van het midden van de zestiende tot het begin van de twintigste eeuw in kaart te brengen, met als uitgangspunt de kloof tussen een "sterk" concept van auteurschap als agency, originele creativiteit en intellectueel eigendom, en een "zwak" (maar historisch veel dominanter) concept van auteurschap als product van culturele netwerken. Daarom willen we een historisch gesitueerd en flexibel model ontwikkelen waarin auteurschap begrepen kan worden als een manier van optreden in verschillende sociaal-culturele configuraties, een benadering die gebaseerd is op de geschiedenis van discours en media, de materialiteit van communicatie en theorieën over performativiteit. Door culturele formaties van "auteurschap" te analyseren zoals ze historisch en over een langere periode zijn geëvolueerd, in relatie tot culturele netwerken en sociale verandering, tot transformaties van de media en tot veranderende percepties van gender en persoonlijkheid, hopen we een verfijnder en preciezer theoretisch en historisch begrip te ontwikkelen van de complexe ideologische, technologische en sociale processen die van een schrijver een auteur maken. RAP's onderzoeksinteresses omvatten: inscriptie en vertaling in de Engelse Renaissance; de opkomst van de professionele creatieve schrijver in de achttiende eeuw; vormen van sociaal auteurschap in manuscript en druk; auteurschap, genre en gender; anonimiteit en pseudonimiteit; vrouwelijke schrijvers en de literaire canon; Victoriaans auteurschap en de uitbreiding van de mediacultuur; co-auteurschap, literaire samenwerkingsverbanden en netwerken; redacteurschap, auteurschap en autoriteit.