Onderzoekseenheid

UZ & Zorg rond het Levenseinde Gent

Acroniem
UZRL
Duurtijd
01-11-2022 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Mortality and health
  • Health policy
  • Sociology of health
 • Medical and health sciences
  • Gerontology and geriatrics not elsewhere classified
  • Oncology not elsewhere classified
  • Palliative care and end-of-life care
  • Elderly care
  • Primary health care
  • Bioethics
  • Nursing not elsewhere classified
Trefwoorden
palliatieve zorg levenseinde
Omschrijving
Structureel samenwerkingsverband tussen leden van de UGent-VUB Alliantie Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde en verschillende personen en klinische diensten binnen UGent en UZ Gent, rond het thema palliatieve zorg en levenseinde. De interdisciplinaire en interprofessionele Onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde initieert projecten, voert onderzoek uit en dissemineert over palliatieve zorg en levenseindezorg voor mensen met een ernstige aandoening, zowel volwassenen als kinderen, zowel nationaal als internationaal. Het onderzoek kan worden omschreven als public health onderzoek, health services research en klinisch interventieonderzoek. Het ultieme doel is om de kwaliteit van leven en kwaliteit van sterven te verbeteren van mensen met ernstige aandoeningen en hun familie, onafhankelijk van de aandoening, de leeftijd van de patiënt of de zorgsetting. Hiertoe zijn de laatste jaren nauwe en vruchtbare samenwerkingen uitgebouwd met verschillende diensten binnen het UZ Gent. Het is de bedoeling om a.d.h.v. dit SVO deze samenwerkingen te formaliseren, te consolideren en in de toekomst verder uit te bouwen. Met dit samenwerkingsverband zullen we een betere aansluiting maken tussen de onderzoekers van de UGent en het UZ Gent. Ook kunnen binnen dit verband de onderzoekers binnen de diensten van het ziekenhuis samengebracht worden die rond palliatieve zorg of levenseindeonderzoek (willen) werken. Tot op heden is er nog onvoldoende coördinatie of stroomlijning van en blijven de kennis en vaardigheden van de mogelijke actoren nog onderbenut. Deze structurele inbedding van samenwerking in onderzoek binnen UGent en met UZ Gent partners zal belangrijk zijn voor de goede uitvoering van projecten, alsook voor het dissemineren en valoriseren van belangrijke innovaties in palliatieve en levenseindezorg, patiëntgerichte zorg en kwaliteitsvolle zorg. Het instituut zal intensief samenwerken met een brede groep van stakeholders en bouwen aan een sterke implementatiefocus van onderzoeksinzichten naar onderwijs, beleid en klinische praktijk. Dit zal des te meer kunnen geschieden binnen het recent opgerichte Expertisecentrum Palliatieve Zorg Gent. Binnen dit Expertisecentrum – opgericht door dezelfde protagonisten van deze SVO – komen onderzoek, onderwijs, zorg en maatschappelijke dienstverlening in palliatieve en levenseindezorg structureel in verbinding met mekaar d.mv. onderlinge kennisuitwisseling. Zo worden zowel de zorg, het onderzoek en het onderwijs versterkt en verbeterd.