Onderzoekseenheid

Orthopedagogisch Onderzoek in Context

Acroniem
OOC
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Orthopedagogics and special education not elsewhere classified
Omschrijving
Het associatieonderzoeksplatform focust op het ruime vakgebied van de orthopedagogiek,met inbegrip van de ondersteuning aan verschillende doelgroepen (personen met een (verstandelijke) beperking, personen die middelen misbruiken, kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen, forensische populaties, ouderen, etc.);de situering in diverse sectoren (zorg en ondersteuning van personen met een handicap, bijzondere jeugdbijstand, onderwijs, geestelijke gezondheidszorg, etc.) en de aandacht voor een diversiteit aan situaties (problematische opvoedings- en levenssituaties).