Onderzoekseenheid

Ghent University Research Group on Linguistic Meaning & Structure

Acroniem
GLIMS
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Grammar
    • Linguistics not elsewhere classified
Omschrijving
Het onderzoek van het Ghent Research Team on Linguistic Meaning and Structure (GLIMS) focust op de grammatica in de brede zin van het woord: (morfo)syntaxis en semantiek, met inbegrip van de interface met het lexicon en de lexicale morfologie enerzijds en het discours anderzijds. Volgende onderzoekstopics staan centraal: (1) de grammatica van de zin en de verbale en nominale groep, (2) grammaticale alternanties; (3) aspect en modaliteit / evidentialiteit, (4) zinsverbindingen, (5) discourse markers en de impact van informatiestructuur.