Onderzoekseenheid

Stedelijk afval en circulaire economie

Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Flow chemistry
  • Organic green chemistry
  • Photochemistry
 • Social sciences
  • Sociology and social studies of science and technology
  • Sociology of development
  • Sociological methodology and research methods
 • Engineering and technology
  • Chemical process design
  • Recycling
Omschrijving
Dit initiatief is een samenwerking tussen het Centrum voor Duurzame Chemie en het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling. Een interdisciplinair team zal duurzame chemie en circulaire economie vanuit een nieuw perspectief bekijken en zal een nieuwe visie ontwikkelen waarbij er rekening gehouden wordt met maatschappelijke en bestuurlijke aspecten. Dit initiatief richt zich op het tot stand brengen van een verandering in technologisch onderzoek aan de hand van het invoeren van socio-technische problemen in de ontwerpfase. De aandacht is gericht op procesintensificatie die toegepast wordt op de valorisatie van stedelijke afvalstromen en fotochemische processen, twee onderzoeksdomeinen die nog in hun kinderschoenen staan.