Onderzoekseenheid

Orthopedagogiek van Gedrags- en Emotionele Stoornissen

Duurtijd
03-06-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Behavioural and emotional problems
Omschrijving
Deze onderzoeksgroep binnen de Vakgroep Orthopedagogiek is gericht op onderzoek m.b.t. tot de diagnostiek en beeldvorming, de ondersteuning en de behandeling van personen met Gedrags- en Emotionele Stoornissen, (ernstige) gedragsproblemen en/of personen en hun netwerk in situaties waarin justitiële interventie noodzakelijk wordt geacht. Het onderzoek richt zich op de ondersteuning van zowel kinderen, jongeren, als volwassenen en alle betrokkenen in deze moeilijke opvoedings- en levenssituaties. In deze onderzoekslijn wordt expliciet uitgegaan van een integratieve en sterktegerichte visie bij de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen in maatschappelijk kwetsbare situaties. De persoon wordt hierbij steeds uitdrukkelijk in en met zijn/haar context gesitueerd. Het orthopedagogische onderzoek en het handelen in deze onderzoekslijn worden gekenmerkt door nauwe samenwerking met de verschillende betrokkenen, een integratie van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, eenintegratieve visie op moderne en postmoderne opvattingen, en interdisciplinaire en internationale samenwerking.