Onderzoekseenheid

Economies, Comparisons, Connections

Acroniem
ECC
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Socio-economic history
Omschrijving
De onderzoeksgroep Economies, Comparisons, Connections (ECC) brengt historici en sociale wetenschappers samen die de interactie van historische processen bestuderen in wisselende geografische, sociale, politieke, ecologische en economische schalen/contexten. De leden gebruiken diverse analyse-eenheden zoals huishoudens, regio’s, economieën, maatschappijen, staten, landschappen, netwerken, etc. Het onderzoek wordt ‘van onderuit’ uitgevoerd, vanuit het regionale perspectief (inclusief antropologische methoden en veldwerk). Daarbij wordt gebruik gemaakt van methoden om processen op een bredere en globalere schaal te onderzoeken (comparatieve analyse, systeemanalyse, netwerkanalyse).