Onderzoekseenheid

Afdeling Weg- en Waterbouwkunde

Acroniem
AWW
Duurtijd
01-10-2013 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Non-destructive testing, safety and diagnosis
  • Construction engineering not elsewhere classified
  • Coastal and estuarine hydraulics
  • Energy generation, conversion and storage engineering not elsewehere classified
  • Hydrodynamics
  • Marine arrangements, structure and construction
Omschrijving
De Afdeling Weg- & Waterbouwkunde is één van de units van de vakgroep Civiele techniek, en omvat twee onderzoeksgroepen: de Coastal Engineering onderzoeksgroep en de onderzoeksgroepen Bruggen, Wegen en Tunnels, respectievelijk. De Coastal Engineering onderzoeksgroep doet onderzoek naar (i) het ontwerp, de constructie en de monitoring van kustwaterbouwkundige constructies; (ii) de experimentele en numerieke modellering van de voortplanting van windgolven en hun interactie met kustwaterbouwkundige constructies; (ii) de ontwikkeling en gebruik van instrumentatie voor terreinmetingen; en (iv) hernieuwbare (golf, getij en offshore wind) energieconversie. De personeelsleden zijn actief in nationale en internationale projecten rond coastal en offshore engineering en hernieuwbare oceaanenergie. De onderzoeksgroep beschikt over golfgoten en een golftank. De onderzoeksgroep Bruggen, Wegen & Tunnels doet onderzoek naar het ontwerp en de constructie van deze civiele constructies en heeft hierbijbijzondere aandacht voor vermoeiing, instabiliteiten, vormfouten, residuele spanningen, monitoring en belastingsproeven.