Onderzoekseenheid

Gezinsgerichte ondersteuning van kinderen en jongeren met een beperking

Duurtijd
03-06-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Behavioural and emotional problems
  • Disabilities and developmental disorders
  • Family support
  • Orthopedagogical assessment and diagnostics
  • Orthopedagogical interventions
  • Parenting problems
Omschrijving
Deze onderzoekslijn richt zich op de vraag hoe we kinderen en jongeren met een beperking én hun gezinnen het beste kunnen ondersteunen, om de leefsituaties, welbevinden en kwaliteit van leven in deze gezinnen te verbeteren. Onderzoek en praktijk benadrukken de kwetsbaarheid van kinderen die opgroeien met een beperking, maar tonen ook aan dat hier zeer grote variatie bestaat. Ook toont onderzoek aan dat de ouders en andere gezinsleden van deze kinderen veel vaker stress, een lager welzijn en lagere levenskwaliteit ervaren. Deze onderzoekslijn heeft als eerste doel om de grote variatie in psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren met een beperking én van hun gezinnen beter te begrijpen. Als tweede doel wensen we expliciet na te gaan welke individuele ‘resources’ (op niveau van kind en ouder) en contextkenmerken bijdragen aan positieve groei, ontwikkeling en welzijn in kinderen en jongeren met een beperking én in hun gezinnen, met als doel om de gezinsgerichte ondersteuning te verbeteren. In deze onderzoekslijn wordt expliciet uitgegaan van een sterktegerichte en ontwikkelingspedagogische visie. Ook staat een cross-disability perspectief centraal: ondersteuningsnoden en -ervaringen van kinderen en hun gezinsleden worden over verschillende beperkingen heen bestudeerd, zodat zowel universele als doelgroepspecifieke processen geïdentificeerd kunnen worden. Deze kennis dient als fundament om opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding verder te optimaliseren, om zo de sociaal-emotionele ontwikkeling, welbevinden en kwaliteit van leven te verbeteren van alle gezinsleden.