Onderzoekseenheid

Empirical and Quantitative Translation and Interpreting Studies

Acroniem
EQTIS
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Translation and interpretation sciences
Trefwoorden
Hedendaags Communicatie Interculturaliteit Taalkunde Vertaalkunde Nederlands Engels Frans Duits Spaans Comparatief Taal- en tekstanalyse Kwantitatief
Omschrijving
EQTIS heeft een sterke expertise in corpuscompilatie en multifactoriële corpusstudies van geschreven en audiovisuele vertalingen en conferentie- en dialoogtolken. Het team liep voorop bij het gebruik van multifactoriële onderzoeksdesigns en statistische technieken in vertaal- en tolkstudies, en het heeft verschillende zomercursussen en workshops rond dit onderwerp georganiseerd. Op dit moment werkt het EQTIS-team steeds meer aan multi-methodische onderzoeksdesigns, waarbij corpusgegevens worden gecombineerd met gegevens over toetsaanslagen en eyetracking. Het team heeft op deze gebieden advies en begeleiding geboden aan andere onderzoekscentra, ook op het gebied van corpuscompilatie. Onze onderzoeksactiviteiten zijn onderverdeeld in drie onderzoekslijnen: 1. Corpusgebaseerde vertaalstudies We gebruiken parallelle en vergelijkbare corpora om taalgebruik en taalvariatie te bestuderen in verschillende vertaalde genres, die vertaald zijn vanuit verschillende brontalen. In de afgelopen jaren hebben we het gebruik van complexe statistische modellen (logistische regressie, mixed-effects modellering, correlatieanalyse, hiërarchische clustering, random forest modellering) onderzocht om uit te zoeken welke linguïstische en contextuele factoren een dominant effect hebben op het vertaalgedrag. Neem voor meer informatie over dit onderdeel contact op met gert.desutter@ugent.be. 2. Corpusgebaseerd tolkonderzoek Wij zijn een van de weinige onderzoekscentra in Europa die een corpusgebaseerde benadering van tolkenstudies hanteren in een poging om een aantal gangbare ideeën over simultaan tolken te verifiëren, zoals factoren van cognitieve belasting, effecten van tolkstrategieën en pragmatische markering, en om nieuwe dimensies van tolkenonderzoek te verkennen, zoals gender en de vergelijking tussen tolken en vertalen. Voor meer informatie over dit onderdeel kun je contact opnemen met bart.defrancq@ugent.be. 3. Procesgebaseerde vertaalstudies We gebruiken kwantitatieve en kwalitatieve bevindingen van empirisch onderzoek naar vertaald en post-geredigeerd taalgebruik en onderzoeken relaties met zowel cognitieve als sociale lees- en vertaalprocesgegevens zoals vertaalaanvangstijd, pauzegedrag, oogbewegingen, vertaalvaardigheidsniveau, interactie met vertaaltechnologische hulpmiddelen, vertaalrichting en taal- en vertaalnormen. Neem voor meer informatie over dit onderdeel contact op met sonia.vandepitte@ugent.be. Onderzoeksinstrumenten Naast onze publicaties en presentaties ontwikkelt ons team corpora, corpustools en statistische technieken: 1. Ergonomics for the Artificial Booth Mate (EABM), een corpusondersteunde tolkhulp: http://www.eabm.ugent.be Dutch Parallel Corpus 2 (vanaf 2021 beschikbaar voor de onderzoeksgemeenschap) voor de vertaalrichtingen Frans >< Nederlands en Engels >< Nederlands, met veel vertalers- en projectgerelateerde metadata. Meer informatie is te vinden op deze website: https://dpc2.ugent.be/ 2. Geavanceerde interface voor het (eerste versie van het) Nederlands Parallel Corpus (beschikbaar vanaf 2012): als onderdeel van het Comure-project werd een interface gebouwd om het Nederlands Parallel Corpus te bevragen. Neem contact op met Gert De Sutter voor meer informatie en toegang. 3. Profielgebaseerde correspondentieanalyse: als onderdeel van het Comure project bouwde dr. Koen Plevoets een profielgebaseerde uitbreiding op de standaard techniek van correspondentieanalyse: https://cran.r-project.org/web/packages/corregp/.