Onderzoekseenheid

Empirical and Quantitative Translation and Interpreting Studies

Acroniem
EQTIS
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Translation and interpretation sciences
Omschrijving
De onderzoeksgroep Empirical and Quantitative Translation and Interpreting Studies (EQTIS) is gespecialiseerd in corpus- en procesgebaseerd onderzoek naar taalgebruik in diverse soorten vertalingen (reguliere geschreven vertalingen, audiovisuele vertalingen en mondelinge vertalingen door tolken) en focust daarbij specifiek op de linguïstische en contextuele factoren die vertaalkeuzes bepalen. Taalgebruik wordt vergeleken met dat in bronteksten en niet-vertaalde teksten en wordt statistisch geanalyseerd en geïnterpreteerd. Aan de hand hiervan wordt een beter inzicht verworven in de sociocognitieve en discursieve mechanismen die de vertaling als product en proces sturen.