Onderzoekseenheid

Gents Rechtshistorisch Instituut

Acroniem
GRI
Duurtijd
29-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • History of law
    • Metalaw not elsewhere classified
Omschrijving
Het Gents Rechtshistorisch Instituut gaat verder dan een historische analyse van het recht zonder meer. Het Instituut streeft naar een contextuele rechtsgeschiedenis, die het recht ziet als een product van een context die op het zijn beurt ook beïnvloedt. Dit betekent dat het Instituut niet enkel de theorie van het recht, maar ook de praktijk ervan en zelfs de opvattingen over recht bestudeert. Daarbij legt het Instituut een grote nadruk op de vergelijkende rechtsgeschiedenis en probeert het zoveel mogelijk de geschiedenis door te trekken tot vandaag. Dit betekent dat ook onderzoek naar hedendaags recht met een sterk historische inslag welkom is bij het Instituut.