Onderzoekseenheid

HEALTH, SELF AND SOCIETY: Bridging minds in society

Acroniem
HEALTH, SELF AND SOCIETY
Duurtijd
01-03-2024 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Health psychology
    • Sociology of health
Trefwoorden
Gezondheidspsychologie Gezondheidssociologie
Omschrijving
Health, Self and Society is opgericht op het kruispunt van gezondheidspsychologie en gezondheidssociologie en is voortgekomen uit een langdurige interfacultaire samenwerking tussen twee onderzoeksgroepen aan de Universiteit Gent: het Ghent Health Psychology Lab onder leiding van prof. Liesbet Goubert en health and Demographic Research (HEDERA) onder leiding van prof. Piet Bracke. De samenwerking begon in 2009 en leidde tot verschillende gefinancierde projecten. Ons onderzoek is gebaseerd op drie hoofdpijlers: gezondheid, zorg en samenleving. Door te bestuderen hoe gezondheid en zorg zijn ingebed in en beïnvloed worden door de samenleving, streven we ernaar psychologische en sociologische inzichten te brengen in het domein van de geneeskunde en de gezondheidszorg. Onze huidige projecten zijn gericht op stigma, chronische pijn of medicijngebruik, of een combinatie van die thema's. Door een interdisciplinaire multimethodische aanpak te hanteren, streven we naar convergentie in al onze projecten. Ons team maakt gebruik van zowel kwalitatieve, kwantitatieve als gemengde methoden, evenals experimentele ontwerpen, en combineert vaak zowel micro-, meso- als zelfs macroniveau perspectieven op gezondheid. Bij Health, Self and Society streven we naar een meer omvattend begrip van gezondheid, zorgzoekgedrag en -verstrekking.