Onderzoekseenheid

Laboratorium voor Medicinale Chemie

Duurtijd
06-05-2019 → Lopend
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Biomolecular modelling and design
  • Medicinal chemistry
  • Molecular medicine
  • Structural biology
  • Medicinal chemistry not elsewhere classified
Omschrijving
"Medicinale chemie is een multi-disciplinaire studiegebied dat gebruikmaakt van synthetische organische chemie in combinatie metontwikkelingen in de biochemie, computationele chemie, moleculairebiologie en farmacologie te schuiven drugontdekking.In onslaboratorium worden problemen op het raakvlak van deWetenschappen Chemie-leven aangepakt. Een groot deel van ons werkconcentreert zich op de ontwikkeling van kleine molecuul modulatoren vannieuw (dat wil zeggen, nog onbenut) doelen. Deze modulatoren kunnenbeide inschakelen chemische hulpmiddelen om te ondervragen biologie oftherapeutisch nuttige verbindingen. Vanuit een chemisch oogpunt, is veelvan ons werk gericht op de chemische synthese van roman nucleoside ensfingolipiden analogen.Ons belang onderzoek omvat ook koolhydraten, fosfonaat en bioconjugatescheikunde. Verscheidene van de lopende projecten bezighouden met hetontwerp van nieuwe lood structuren voor de behandeling vaninfectieziekten met onvervulde medische behoeften (bijvoorbeeld malariaen TB)."