Onderzoekseenheid

METAMEDICA

Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Bioethics
  • Medical ethics and medical deontology
  • Ethics of technology
 • Social sciences
  • Comparative law
  • Information law
  • Liability law
  • Metalaw not elsewhere classified
 • Medical and health sciences
  • Bioethics
  • Philosophy of medicine
Omschrijving
Recente wetenschappelijk en digitale ontwikkelingen leiden tot rolveranderingen in de gezondheidszorg, de proliferatie van gezondheidsgerelateerde data en nieuwe modellen om die data te verwerken en beschermen. Met het oog op deze belangrijke evoluties,werd aan de Universiteit Gent recent het METAMEDICA platform opgericht. Dit platform is er op gericht interdisciplinair academisch onderzoek te initiëren en te faciliteren en geïntegreerd onderwijs in gezondheidsrecht, privacyrecht en medische ethiekaan te bieden ter ondersteuning van patiënten, clinici, beleidsmakers, juristen, ethici en andere stakeholders. Specifieke thema's waarop METAMEDICA zich zal richten, zijn predictief genetisch onderzoek, precisiegeneeskunde, artificiële intelligentiein de gezondheidszorg, big data en elektronische patiëntendossiers.