Onderzoekseenheid

Antistolling

Duurtijd
01-09-2015 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Dialysis related medicine
Omschrijving
De stolling in kunstnieren wordt gekwantificeerd door na de dialyse de kunstnieren te scannen in een microCT toestel. Dit laat toe verschillende antistollingstechnieken alsook verschillende kunstnieren en dialysetechnieken met elkaar te vergelijken op vlak van stolling.